Podmienky ťažkého priemyslu kladú vysoké nároky na priestory a technické vybavenie prevádzok. Vo VYBO Electric máme pre prevádzky ťažkého priemyslu pripravené kvalitné elektromotory, ktoré sú schopné zvládnuť náročný pracovný rytmus, dokážu čeliť vyššej miere opotrebovania a je ich možné plne prispôsobiť požiadavkám konkrétnej prevádzky.

Náročné podmienky ťažkého priemyslu si vyžadujú adekvátne vybavenie, ktoré bude zodpovedať aj tým najvyšším požiadavkám na spoľahlivosť, odolnosť a vysokú životnosť. Vo VYBO Electric ponúkame pre ťažký priemysel viacero typov synchrónnych a asynchrónnych elektromotorov, ktoré je možné využívať spolu s ďalším príslušenstvom.

Elektromotory LC

Elektromotory LC s výkonom 11 – 400 kW sú určené pre použitie v ťažkom priemysle. Vyznačuje sa odolným hliníkovým puzdrom a kvalitným spracovaním. Tieto elektromotory je možné využívať s frekvenčnými meničmi a v prípade potreby aj s prídavným chladením.

Elektromotory H17RL

Pre prevádzky ťažkého priemyslu sú vhodné aj elektromotory H17RL s výkonom 132 – 2400 kW a efektívnou triedou IE3. Sú vhodné pre drvivú väčšinu strojov, kompresorov, čerpadiel a ventilácií.

Krúžkové elektromotory 1SR

Elektromotory s klznými krúžkami si svoje uplatnenie nájdu najmä na riadenie veľkého zotrvačného momentu. Ideálne sú do mlynov, valcovní, prípadne pre drviace zariadenia. Ich hlavnou výhodou je veľký rozbehový krútiaci moment aj pri nízky počiatočných prúdoch.

Nevýbušné elektromotory do ťažkej prevádzky ASA

Vo VYBO Electric máme odpoveď aj pre prevádzky s potenciálne výbušnom prostredí. V chemickom, petrochemickom, potravinárskom ale aj drevárskom priemysle si perfektné uplatnenie nájdu nevýbušné elektromotory ASA s výkonom 0,75-1 000 kW. Trojfázové indukčné motory v ohňovzdornej úprave zvládnu spoľahlivú prevádzku aj v tých najnáročnejších podmienkach.